भारतात अध्यक्षीय पध्दतीस विरोध होण्याची कारणे Reasons for opposition to the presidency in India

भारतात अध्यक्षीय पध्दतीस विरोध होण्याची कारणे | Reasons for opposition to the presidency in India

    अध्यक्षीय पध्दतीचा स्वीकार केल्यास शास्त्रनसंस्थेची कार्यक्षमता वाढेल याची हमी कोणीही देऊ शकणार नाही. शासनप्रमुखाच्या हाती किती सत्ता आहे, यावर शासनसंस्थेची कार्यक्षमता मुळीच अवलंबून नसते. मात्र अध्यक्षीय शासनपध्दतीमुळे हुकूमशाहीच्या धोक्यावर निश्चितच नियंत्रण ठेवता येते. कारण महत्त्वाकांक्षी व लोकप्रिय व्यक्ती देशाचे अध्यक्ष म्हणून निवडली गेली तर तिच्या एकाधिकारशाही प्रवृत्तीचे नियंत्रण करणारी आणि राजकीय परिपक्वता आपल्या …

भारतात अध्यक्षीय पध्दतीस विरोध होण्याची कारणे | Reasons for opposition to the presidency in India Read More »